Pie_026

SERVIZOS

O proxecto Ecicii Plus conta cun programa de servizos para o impulso e a capacitación de iniciativas de internacionalización entre as pemes da Eurorrexión, dirixido a sectores estratéxicos tales como o sector agroalimentario, contract e servizos intensivos en coñecemento. Os servizos agrúpanse en catro grandes bloques para poder adaptarse ás necesidades de cada empresa independentemente da situación de partida en materia de internacionalización.

grafico_gal_3-01
Asset 5

SERVIZOS DE DIAGNÓSTICO

Para a avaliación do potencial de internacionalización das pemes da Eurorrexión

Asset 6

SERVIZOS
DE INFORMACIÓN

Sobre oportunidades de negocio en mercados exteriores e empresas exportadoras da Eurorrexión

Asset 7

SERVIZOS DE
ASESORAMENTO

Sobre o proceso de internacionalización, financiamento, potenciais socios e marketing dixital

Asset 8

MISIÓNS INVERSAS
E EVENTOS PROMOCIONAIS
NO EXTERIOR

Con prescritores e potenciais compradores internacionais

ÚLTIMAS NOTICIAS

PRÓXIMOS EVENTOS

socios

Subscríbete ao noso boletín

Email (requerido)

Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de INEO co obxectivo de enviar información relativa as actividades que se realicen no marco do proxecto Ecicii+. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado.Pode consultar a política de privacidade no seguinte enlace. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Lin e acepto a política de protección de datos