Sin categoría

O obxectivo desta formación é poder ofrecer ás empresas dun modo práctico as principais estratexias de márketing e de vendas para crecer en negocio internacional ademais de profundar no uso das ferramentas TIC máis relevantes para impulsar o seu negocio internacional. Estará complementada con sesións individualizadas...

INEO segue poñendo en marcha actividades enmarcadas no proxecto  ECICII PLUS (Programa INTERREG V-A España-Portugal -POCTEP- 2014-2020), financiado con Fondos FEDER, que ten como obxectivo o fomentar e axudar á internacionalización das empresas (Pemes) da euro rexión. Nesta ocasión presenta un servizo de asesoramento e  tutorización...

O obxectivo desta formación é poder ofrecer ás empresas dun modo práctico as principais estratexias de márketing e de vendas para crecer en negocio internacional ademais de profundar no uso das ferramentas TIC máis relevantes para impulsar o seu negocio internacional. Estará complementada con sesións individualizadas...