Comunicación

A Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) foi beneficiaria dun proxecto europeo de Cooperación transfronteiriza (Poctep), denominado ECICII PLUS. Tal e como vén reflectido na memoria de candidatura do proxecto Poctep, considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica externa que permita realizar dentro do calendario...

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) es beneficiaria del proyecto europeo de Cooperación Transfronteriza (POCTEP), denominado ECICII PLUS “Estructura Empresarial Conjunta para el Impulso y la Captación de Iniciativas de Internacionalización”, financiado en el marco del Programa Operativo EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEP). En la Actividad...

O 4 de xullo ás 10 horas na Confederación Empresarial de Ourense (CEO), na que participarán compradores estranxeiros nos mercados de Singapura, Polonia e EE. UU., para compartir os seus intereses nos produtos agroalimentarios da Eurorrexión. Esta iniciativa pretende facilitar a cooperación entre empresas de Galicia...

O obxectivo desta formación é poder ofrecer ás empresas dun modo práctico as principais estratexias de márketing e de vendas para crecer en negocio internacional ademais de profundar no uso das ferramentas TIC máis relevantes para impulsar o seu negocio internacional. Estará complementada con sesións individualizadas...

INEO segue poñendo en marcha actividades enmarcadas no proxecto  ECICII PLUS (Programa INTERREG V-A España-Portugal -POCTEP- 2014-2020), financiado con Fondos FEDER, que ten como obxectivo o fomentar e axudar á internacionalización das empresas (Pemes) da euro rexión. Nesta ocasión presenta un servizo de asesoramento e  tutorización...

A Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) foi beneficiaria dun proxecto europeo de Cooperación transfronteiriza (Poctep), denominado ECICII PLUS. Tal e como vén reflectido na memoria de candidatura do proxecto Poctep, considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica externa que permita realizar dentro do calendario...

O obxectivo desta formación é poder ofrecer ás empresas dun modo práctico as principais estratexias de márketing e de vendas para crecer en negocio internacional ademais de profundar no uso das ferramentas TIC máis relevantes para impulsar o seu negocio internacional. Estará complementada con sesións individualizadas...