Comunicación

INEO segue poñendo en marcha actividades enmarcadas no proxecto  ECICII PLUS (Programa INTERREG V-A España-Portugal -POCTEP- 2014-2020), financiado con Fondos FEDER, que ten como obxectivo o fomentar e axudar á internacionalización das empresas (Pemes) da euro rexión. Nesta ocasión presenta un servizo de asesoramento e  tutorización...

A Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) foi beneficiaria dun proxecto europeo de Cooperación transfronteiriza (Poctep), denominado ECICII PLUS. Tal e como vén reflectido na memoria de candidatura do proxecto Poctep, considera necesario contratar os servizos dunha asistencia técnica externa que permita realizar dentro do calendario...

O obxectivo desta formación é poder ofrecer ás empresas dun modo práctico as principais estratexias de márketing e de vendas para crecer en negocio internacional ademais de profundar no uso das ferramentas TIC máis relevantes para impulsar o seu negocio internacional. Estará complementada con sesións individualizadas...

A Xunta de Galicia, a través do Igape e dentro do programa interreg España-Portugal, ECICII Pus 1E, convoca a xornada dirixida ás empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Día:15/05/2019 Horario: de 10.45h a 14:00h Lugar: Modificación, o evento en lugar de en MUPEGA celebrarase na Sala de Cursos Edificio Igape. Complexo Administrativo...