Mercados

Os mercados prioritarios aos que se dirixirán as actividades do proxecto ECICII + son os seguintes:

  • Zona NAFTA, con especial incidencia en México e EUA
  • América Latina, con especial incidencia en Colombia
  • Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP), con especial incidencia en Angola e Mozambique
  • China, India e a súa área de influecia
  • Singapur
  • Polonia