Misión Inversa de Compradores-Mercados de Polonia, Singapur y Colombia

Misión Inversa de Compradores-Mercados de Polonia, Singapur y Colombia

A  AEP – Asociación Empresarial de Portugal, vai levar a cabo unha Misión Inversa de Compradores – Mercados Polonia, Singapur e Colombia, dos Sectores  Contract e  KIS. Esta acción realízase no ámbito do proxecto  ECICII PLUS, a través do Programa INTERREG V-España-Portugal (POCTEP) da Unión Europea e do FEDER.

Con esta Misión Inversa de Compradores, que se realiza xa os próximos días 2, 3 e 4 de outubro, preténdese potenciar a internacionalización das PEME da Eurorrexión, a través da promoción de reunións  B2 B e visitas ás instalacións das empresas participantes.

Visualice o perfil dos Importadores.

A participación é gratuíta pero de inscrición obrigatoria. Acceda á Ficha de Inscrición.

Para calquera información adicional, poderá contactar:
AEP Internacional – Marisa Gonçalves
Telf. +351 229 981 780 | Telm. +351 967 196 236 | Correo electrónico.