RESOLUCIÓN| Organización dunha misión inversa virtual de EE.UU e México

RESOLUCIÓN| Organización dunha misión inversa virtual de EE.UU e México

Resolución da adxudicación

Organización dunha misión inversa virtual de EE. UU e México

A Confederación Empresarial de Ourense estudadas as ofertas presentadas a concurso en resposta ao prego de condicións que debe seguir a contratación dos Servizos de Organización e Desenvolvemento da Misión Inversa Virtual procedente de México-EEUU publicou a seguinte resolución do procedemento aberto  supersimplificado para a contratación da asistencia técnica.