CELEBRÁRONSE DURANTE OS DÍAS 6 E 7 DE XUÑO OS “TALLERES DE INICIACIÓN Á EXPORTACIÓN” DAS PEMES

CELEBRÁRONSE DURANTE OS DÍAS 6 E 7 DE XUÑO OS “TALLERES DE INICIACIÓN Á EXPORTACIÓN” DAS PEMES

Dentro do marco do proxecto ECICII Plus, financiado polo programa Interrreg V-A España-Portugal       ( POCTEP) da Unión Europea e FEDER, desenvolvéronse durante os días 6 e 7 de xuño nas cidades de Coruña, Santiago e Lugo “Talleres de iniciación referente á exportación” estes versaron sobre o autoanálisis do potencial de internacionalización das pemes da Euroregión Galicia-Norte de Portugal, proporcionando un apoio para o proceso de internacionalización que estas vaian realizar.

Esta xornada diferenciouse en dúas clara partes: a primeira, enfocouse en aproveitar ao máximo os riscos e oportunidades, en localizar os apoios para este proceso e na selección dos mercados para exportar. A última parte do taller, as empresas participantes han realizado autoanálisis do seu nivel exportador tanto a nivel individual como confidencial.

As empresas que demostrasen o seu potencial como empresa exportadora, o IGAPE poñerá á súa disposición un Informe de Diagnóstico personalizado para recomendar aqueles mercados que se adapten mellor a cada actividade.

Santiago de Compostela | A Coruña | Lugo