Servizos

ECICII+ conta cun grupo de servizos que se agrupan en catro grandes bloques para poder adaptarse ás necesidades de cada empresa independentemente da súa situación de partida en materia de internacionalización.

Asset 5

SERVIZOS DE DIAGNÓSTICO

 • Avaliación do potencial de internacionalización en función do produto, capacidade financeira, recursos humanos, técnicos dispoñibles etc.
Asset 6

SERVIZOS
DE INFORMACIÓN

 • Servizos de información en liña sobre oportunidades de negocio en mercados exteriores

 

 • Catálogo en liña de empresas con vocación exportadora na Eurorrexión

 

 • Obradoiros informativos sobre mercados e sobre procesos clave para a internacionalización
Asset 7

SERVIZOS DE
ASESORAMENTO

 • Asesoramento e apoio personalizado no proceso de internacionalización

 

 • Asesoramento para acceso a financiamento necesario para a internacionalización

 

 • Servizos de identificación de potenciais socios e aliados en orixe para posibles consorcios e agrupacións

 

 • Identificación de socios en países de destino

 

 • Servizos de marketing dixital: implantación de ferramentas innovadoras para a promoción en liña internacional
Asset 8

MISIÓNS INVERSAS
E EVENTOS PROMOCIONAIS NO EXTERIOR

 • Organización de misións inversas conxuntas entre Galicia e o norte de Portugal tanto para prescritores como para potenciais compradores

 

 • Participación agrupada en eventos internacionais